Socialt arbejde i den beskæftigelsespolitiske frontlinje

Forskningsgruppen SAB (Socialt arbejde i den beskæftigelsespolitiske frontlinje) bidrager med forskning om det sociale arbejdes praksis på beskæftigelsesområdet. Dette gøres blandt andet gennem analyser af hvordan politiske reformer bliver gjort til konkret virkelighed i landets jobcentre. Dette omhandler blandt andet hvad der sker i møder mellem medarbejderne på beskæftigelsesområdet og borgere med komplekse problemer, samt hvordan disse borgere inddrages og oplever deres situation. SAB rækker dog forskningsmæssigt bredere end dette mere specifikke empiriske fokus. SAB leverer også metodiske, begrebslige og analytiske bidrag. Det kan eksempelvis være udvikling af dialogiske vidensudvekslingsplatforme mellem forskning og praksis, mikrosociologiske analyseperspektiver på samtaler og mødevirksomhed og udvikling af alternative kritikformer i forskningen. Flere af SAB’s forskningsprojekter foregår i dialog og tæt samarbejde med kommunale aktører og interessenter på området. Denne løbende dialog bidrager til gennemslagkraft og giver mulighed for at forskningen kan få konkret betydning for samfundsmæssige forandringer.